Το Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2013 και 2 Νοεμβρίου και ώρα 10:00 - 12:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων θα πραγματοποιηθούν το πέμπτο  και έκτο εργαστήριο στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Web2Learn

Το εργαστήριο μπορούν να παρακολουθήσουν οι γονείς που ήδη έχουν συμμετάσχει αλλά και όσοι ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν στα εργαλεία Web 2.0 και τη σχέση τους με την εκπαίδευση.

Στα δύο αυτά εργαστήρια θα γίνει παρουσίαση και εκμάθηση των νοητικών χαρτών - mind maps.

Για τυχόν διευκρινήσεις ή απορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Συλλόγου στο τηλ. 210721196 και μέσω email.

Προς όλους όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος για πρώτη φορά, παρακαλούμε να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής.

Ν. Φλωράτος (αντιπρόεδρος του ΔΣ)
Μ. Γκιάτα - Ποζιού
 
 
ο Σάββατο 6 και 13 Απριλίου 2013 και ώρα 10:00 - 12:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων θα πραγματοποιηθούν το τρίτο και τέταρτο εργαστήριο στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Web2Learn

Το εργαστήριο μπορούν να παρακολουθήσουν οι γονείς που ήδη έχουν συμμετάσχει αλλά και όσοι ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν στα εργαλεία Web 2.0 και τη σχέση τους με την εκπαίδευση.

Για τυχόν διευκρινήσεις ή απορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Συλλόγου στο τηλ. 2107211965 ή με την Γ. Γραμματέα κα Μαρία Γκιάτα - Ποζιού στο τηλ. 6946066338 και μέσω email.

Προς όλους όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος για πρώτη φορά, παρακαλούμε να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής.

Για το ΔΣ του συλλόγου

Ν. Φλωράτος
Μ. Γκιάτα - Ποζιού
 
 
Το Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 10:00 - 12:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο εργαστήριο στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Web2Learn

Για τυχόν διευκρινήσεις ή απορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Συλλόγου στο τηλ. 2107211965 ή με την Γ. Γραμματέα κα Μαρία Γκιάτα - Ποζιού στο τηλ. 6946066338.


Για το ΔΣ του συλλόγου

Ν. Φλωράτος
Μ. Γκιάτα - Ποζιού
 
 
http://www.marasliosil.gr/3/post/2013/01/1-web2learn.html
 
 
http://www.marasliosil.gr/2/post/2013/01/1-web2learn-1st-web2learn-workshop.html
 
 
http://www.marasliosil.gr/2/post/2012/12/-web2learn.html